Aikido dojo in Amsterdam Noord

Wat is aikido?

Aikido is een moderne vechtkunst uit Japan en is ontwikkeld door Morihei Ueshiba (1883-1969), we noemen hem ook wel O Sensei, ofwel Grote Meester. De drie kanji waaruit aikido bestaat is 合 (ai), 気 (ki) en 道 (do). 合 staat voor harmonie of bijeenbrengen, 気  staat voor energie of levenskracht en 道 staat voor weg.

Vrij vertaald staat aikido dus voor de weg van harmonie met de energie van de ander. Nog ruimer genomen staat aikido voor ‘Eén zijn met het universum’. In de technieken beoefenen we aikido door de beweging van de partner te absorberen, daarmee in contact te blijven en een andere richting te geven in plaats van die tegen te gaan. In het verlengde hiervan is het doel van aikido niet het domineren van je tegenstander, maar om je eigen kwaliteiten en karakter te ontwikkelen. Een ander belangrijk kenmerk van aikido is dat het geen competitie kent. 'Masakatsu agatsu' ofwel 'Ware overwinning is overwinning over je zelf' speelt hierin een belangrijke rol.

Aikido dojo Amsterdam Noord
volwassenen aikido voordelen

Voordelen van aikido

Aikido kent verschillende voordelen afhankelijk van je eigen interesses en lichaam. Wat voor iedereen geldt is dat je mentaal en lichamelijk flexibeler wordt, je leert je te ontspannen waar dat nodig is, het verhoogt je concentratie en intuitie en al gaandeweg vergroot je je bewustzijn voor  je eigen lichaam en geest. Doordat spierkracht niet de bron van de bewegingen is, is het heel goed mogelijk om aikido tot hoge leeftijd te beoefenen en is het ook uitermate toegankelijk voor vrouwen. Kortom, het is heel goed mogelijk om, voor jong en oud, man en vrouw, lichamelijk en mentaal, beter in balans te komen door aikido te beoefenen.

Aikido dojo in Amsterdam Noord

Kishinkai aikido

喜振会 bestaat uit drie karakters: ki, shin en kai. 喜 (ki) is een andere karakter als ki in aikido en staat hier voor verdiepen, daarnaast is 喜 ook het tweede karakter in de kanji van Tamura sensei. 振 (shin) staat voor plezier of blijdschap en 振 is het eerste karakter in Shinbukan, de school van Kuroda sensei, 会 (kai) staat voor groep. Hiermee staat 喜振会 (kishinkai) voor ‘Groep die verdiept in plezier en blijdschap’ en is tevens een eerbetoon aan twee grote meesters in de budo.

We werken bij Kishinkai aan allerlei aspecten binnen aikido waaronder timing, afstand, contact, technieken en houding. Een van de kenmerken van Kishinkai aikido is dat we er vanuit gaan dat de tegenstander altijd sterker dan jezelf is en/of een wapen kan dragen, oefenen op fysieke kracht wordt dan nutteloos met name omdat diezelfde kracht met leeftijd afneemt. Voorop staat dat aikido een budo is, wat onder andere inhoudt dat we in de dojo constant werken aan de martiale effectiviteit van de bewegingen, het polijsten van je technieken en waar je op een dieper niveau werkt aan je persoonlijke kwaliteiten. 

aikido dojo in Amsterdam Noord

Effectiviteit in de oefening

Bij Kishinkai aikido wordt er veel aandacht besteed aan een bepaalde manier van werken om bijvoorbeeld vrijheid van beweging te bevorderen, om gevoelig te zijn voor de input van de andere en om diens intentie te kunnen lezen, met o.a. als doel om de effectiviteit van de oefening te vergroten terwijl fysieke kracht tot een minimum gehouden wordt. Daarnaast gelden natuurlijk ook principes die bij veel aikido dojo's gehanteerd worden zoals niet tegen de kracht ingaan, maar juist het omleiden van de energie en respect vol met elkaar werken. 

Arnaud Lejeune heeft een mooie uiteenzetting geschreven over de kenmerken van Kishinkai aikido. Het is geschreven in het Frans, maar Google Translate vertaalt het redelijk goed naar het Engels. Er wordt gewerkt aan een versie in het Nederlands.

Wil je meer weten over Léo dan levert dit interview uit 2012 een uitgebreide en mooie kennismaking op. Het is geschreven in het Frans, maar GoogleTranslate doet een ok vertaling ervan. Op zijn site, Budo no Nayami, is een schat aan informatie te vinden, o.a. zijn daar veel interviews te vinden met verschillende meesters in de budo.